Wycena nieruchomości Chrzanów

Zainteresował Cię wystawiony do sprzedaży lokal mieszkalny albo użytkowy na terenie Chrzanowa, ale nie wiesz czy oferowana cena jest adekwatna do warunków rynkowych? A może chcesz sprzedać swoją nieruchomość, ale nie wiesz ile jest warta na rynku, tak aby nie stracić na transakcji? Zleć usługę wyceny nieruchomości osobie, która ma do tego niezbędne kwalifikacje. Jestem licencjonowanym rzeczoznawcą majątkowym z uprawnieniami egzaminacyjnymi nr 7282 nadanymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Bez względu na to, czy jesteś osobą fizyczną, czy działasz na rynku jako podmiot gospodarczy, dokonam procesu szacowania nieruchomości, a jego efekty przedstawię w postaci operatu szacunkowego. Dzięki temu dokumentowi dowiesz się jaka jest realna wartość rynkowa m.in. mieszkania, domu, biura, magazynu czy działki niezabudowanej. W trakcie całego procesu zbadam nie tylko stan nieruchomości, ale także wskażę jej przeznaczenie w dokumentacji planistycznej.

Operat szacunkowy jest dokumentem, który przedstawia określoną wartość rynkową, mogącą na późniejszym etapie stanowić podstawę wyznaczenia ceny transakcyjnej. Dokument ten jest też wymagany w procesie zabezpieczenia wierzytelności przy kredycie hipotecznym. Warto również skorzystać z moich usług jako rzeczoznawcy majątkowego na terenie Chrzanowa, gdy nie wiesz na jakim poziomie określić wysokość darowizny. Dlaczego więc wycena nieruchomości w Chrzanowie powinna być dla Ciebie – jako uczestnika rynku kluczowa?

Podczas procesu sprzedaży właściciele nieruchomości często nieprawidłowo określają cenę sprzedaży. Znajdujące się na działce obiekty budowlane mogą być obarczone wadami nie tylko technicznymi, które mają wpływ na realną wartość rynkową nieruchomości. Warto więc poznać wartość rynkową nieruchomości po przeprowadzonej dokładnej analizie rynku.

Instytucje finansowe do udzielenia kredytu hipotecznego także wymagają operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawców majątkowych. Moim zadaniem, jako rzeczoznawcy majątkowego, jest oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości, która będzie stanowić zabezpieczenie kredytu. Rzetelna wycena nieruchomości podczas zbywania lub nabywania domu, mieszkania lub działki pomoże Ci podczas negocjacji ceny transakcyjnej. W ten sposób nie stracisz na transakcji kupna/sprzedaży, a warunki kredytu hipotecznego będą adekwatne do realnej wartości nieruchomości.

Rozumiem uczestników rynku – często trafiające się okazje na rynku, mogą prowadzić do działania pod presją czasu i przeoczenia pewnych ważnych aspektów prawnych, technicznych, planistycznych, które wpływają na cenę transakcyjną.

Dzięki:
• mojemu doświadczeniu,
• wielu ukończonym szkoleniom i warsztatom,
• nieustannym podnoszeniu kwalifikacji
nie boję się działać pod presją czasu, zadawać trudnych pytań, szukać informacji i danych, aby w sposób rzetelny i przy zachowaniu szczególnej staranności przeprowadzić proces szacowania nieruchomości. Z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem jako rzeczoznawca majątkowy dopilnuję określę wartość rynkową Twojej przyszłej lub obecnej nieruchomości domu, mieszkania, biura czy działki

Rzeczoznawca majątkowy Barbara Włodarczyk

e-mail: kontakt@wycenawlodarczyk.pl

tel: 690-010-645

rzeczoznawca majątkowy chrzanów
Katowice | Dąbrowa Górnicza | Sosnowiec | Chrzanów | Mysłowice | Tychy | Jaworzno